Wprowadzenie do historii cyfrowej

Marcin Wilkowski


Pobierz książkę / PDF (3.7 MB)


Wydanie drugie uzupełnione - wersja cyfrowa Gdańsk 2013
ISBN 978-83-64610-00-4
Wydawca: Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40,
80-830 Gdańsk
Redakcja i korekta: Joanna Tyka (Filologos.pl), Paweł Kozioł
Skład, projekt okładki: Tomasz Kiełkowski
Ikona na okładce powstała w ramach Iconathonu (iconathon.org)

 1. Definiowanie cyfrowej historii
 2. Współczesny Internet nie tylko z perspektywy historyka
 3. Digitalizacja dziedzictwa i cechy formatu cyfrowego
 4. Wykorzystywanie repozytoriów cyfrowych i archiwalnych baz danych
 5. Archiwa społeczne, oddolna digitalizacja i cyfrowa archiwistyka osobista
 6. Wyszukiwanie pełnotekstowe w archiwum cyfrowym i text mining
 7. Cyfrowe dziedzictwo
 8. Instytucje dziedzictwa w kulturze cyfrowej
 9. Historiografia poza drukiem
 10. Otwarty dostęp do publikacji naukowych
 11. Praca grupowa i nauka obywatelska
 12. Nowe internetowe formy komunikacji naukowej
 13. Internet i społeczna rola nauki historycznej

Od digitalizacji i repozytoriów cyfrowych po archiwa WWW i historyczne badanie gier online - Internet stał się ważną perspektywą dla nauki historycznej i naszego rozumienia przeszłości. Wprowadzenie do historii cyfrowej to próba opisu najważniejszych zagadnień związanych z wykorzystywaniem Internetu w badaniach historycznych i z historycznym myśleniem o Sieci. W publikacji silnie zaznaczono także wątek otwartości publicznych instytucji pamięci.

Zasady wykorzystania określa licencja Creative Commons Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach 3.0 Polska.

Zezwala się na kopiowanie i rozpowszechnianie książki w dowolnym medium i formacie, w całości lub we fragmentach oraz na tworzenie adaptacji na bazie jej treści dla dowolnego celu, także komercyjnego.

Licencja Creative Commons.

Marcin Wilkowski - absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego, uczestnik programu doktorskiego Collegium Civitas w Warszawie. Twórca portalu Historia i Media. Pracuje w Fundacji Nowoczesna Polska, koordynując działania Koalicji Otwartej Edukacji (KOED). Inicjator spotkań i warsztatów w ramach polskiej edycji THATCamp (The Humanities and Technology Camp). Współpracuje z Ośrodkiem KARTA, ruchem społecznym Obywatele Nauki oraz Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku. Strona domowa: wilkowski.org


Wydanie pierwsze

Pierwsze wydanie książki dostępne jest w wygodnych formatach czytnikowych.

*.mobi *.epub *.pdf


Zremiksuj książkę

Treść pierwszego wydania została udostępniona w repozytorium GitHub, pozwalającym w łatwy sposób zmieniać i wykorzystywać jej treść do dowolnego celu. Zasady wykorzystania określa licencja Creative Commons Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach.

Github